Sveriges historia

Vad är Sveriges äldsta klädesplagg, hur många kilo guld finns i museets samlingar och vad hade människan under jägarstenåldern som husdjur? Låt Historiska museet ta med dig på en tur genom Sveriges historia - alltifrån stenåldern, vikingatiden och medeltiden.

Nu kör vi