Kurerat av: Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som kämpar för fred, utveckling och mänskliga rättigheter och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna.

Promenader: