Kurerat av: Centrum för fysisk aktivitet, Västra Götalands-regionen

All rörelse räknas! I Västra Götalandsregionen finns Centrum för fysisk aktivitet som arbetar hälsofrämjande och behandlande med fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept, FaR. Lycka till på tipspromenaden!

Promenader: