Den svenska flaggan och FN:s flagga vajar mot en blågrå himmel

FN

Lär dig mer om FN och arbetet för fred, utveckling och mänskliga rättigheter genom den här tipspromenaden!

Nu kör vi